<

10 Vaka

KEPAN, malnütrisyon ve klinik nütrisyon farkındalığının arttırılması ve klinik nütrisyon alanında bilimsel yayın üretimine katkı sağlanması amacıyla “Klinik Nütrisyonda 10 Vaka” projesini hayata geçirmiştir.

Bu proje ile klinik nütrisyon alanında çalışan,

 • Hekim
 • Diyetisyen
 • Hemşire
 • Eczacıların

teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bu Projeye Kimler Vaka Gönderebilir?

Proje klinik nütrisyon alanında çalışan tüm sağlık çalışanlarına ve kurumlara açıktır.

Hastanelerde, yoğun bakımlarda, polikliniklerde, birinci basamak sağlık kurumlarında ve diğer tüm sağlık kurumlarında çalışanlar bu projeye başvurabilir.


Gönderilecek Vakalarda Hangi Özellikler Olmalı?
 • Klinik nütrisyon yönetiminin ön planda olduğu tüm vakalar gönderilebilir.
 • Proje, erişkin yaş grubuna ait çalışmalara açıktır.
 • Evde bakım hastaları proje kapsamındadır.
 • Proje tüm anabilim ve bilim dallarına açıktır.
 • Çalışmalar klinik nütrisyonun her alanı ile ilgili olabilir.
 • Geçmişte bir dergide yayınlanmış vakalar gönderilmemelidir.
 • Pediatri yaş grubuna ait vakalar kapsam dışında tutulmuştur.

Detaylı hasta verileri, uzun süreli izlem, komplikasyon yönetiminin de yer aldığı vakalar değerlidir. Fakat geniş katılım hedeflendiğinden, proje bu tür vakalarla sınırlı değildir.

Seyrek görülen hastalıklar, olağan dışı seyirler, sınırlı imkanlarla klinik nütrisyon tedavileri, size mesleki heyecan yaşatan her türden vakayı gönderebilirsiniz.

İçeriğinde eğitime katkı olduğunu düşündüğünüz tüm vakaları bizimle paylaşabilirsiniz.