Vaka Yükleme

Vakalar yüklenirken temel olarak aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

  • Vaka özetleri 500 kelimeyi aşmayacak şekilde kronolojik seyir gözetilerek hazırlanmalıdır.
  • Vaka başlığına ek olarak kısa ve bilgilendirici bir başlık da istenmektedir.
  • Yazarların kurumları ve ilk yazarın iletişim bilgileri verilmelidir.
  • Özet metin, giriş (vakanın arka planı ve önemi), vakanın seyri (klinik durum, uygulanan nütrisyon tedavisi ve diğer tedaviler, izlem ve sonlanım), sonuç (vakadan yapılan çıkarımlar) ve kaynaklar (beşi geçmemek üzere) bölümlerini içermelidir. Geniş bir tartışma bölümü istenmemektedir.
  • Metin içinde tablo, şekil ve resimlere yer verilmesi önerilir.