Jüri Heyeti


Osman Abbasoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Nütrisyon Yüksek Lisans Programı
KEPAN Derneği Eski Başkanı

Mutlu Doğanay
SBÜ Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
KEPAN Derneği İkinci Başkanı

Murat Gündüz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
KEPAN Derneği Başkanı

Çetin Kaymak
SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Ankara SUAM
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
KEPAN YK Üyesi

Mehmet Uyar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
KEPAN Derneği Eski Başkanı

* Jüri üyeleri soyadına göre alfabetik sıralanmıştır